• Συσκευή Tracker
  • Αδιάβροχο Tracker
  • Κόστος Tracker
  • Συνδρομή Data
  • Αριθμός Χρηστών
  • Geofences
  • Όριο ταχύτητας
  • Ειδοποίηση Alert
  • Ελαχίστη διάρκεια συνδρομής
  • Standard M6 plus
  • 15/ μήνα
  • 69€
  • 3
  • 6 μήνες
  • Standard M12 plus
  • 12/ μήνα
  • 20% έκπτωση
  • 69€
  • 3
  • Alerts
  • 12 μήνες
  • Standard M6 plusW
  • 15/ μήνα
  • 95€
  • 3
  • 6 μήνες
  • Standard M12 plusW
  • 12/ μήνα
  • 20% έκπτωση
  • 95€
  • 3
  • 12 μήνες

Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ