Φιλικό περιβάλλον

Φιλικό περιβάλλον

Το λογισμικό μας περιλαμβάνει μια σύγχρονη πλήρως λειτουργική web εφαρμογή με σχεδίαση για επιφάνεια εργασίας και για κινητά.

Ζωντανή Παρακολούθηση

Ζωντανή Παρακολούθηση

Μπορείτε να βλέπετε το στόλο σας σε πραγματικό χρόνο χωρίς καθυστέρηση. Έχουμε διάφορες επιλογές χαρτογράφησης, συμπεριλαμβανομένων των οδικών χαρτών και των δορυφορικών εικόνων.

Eιδοποιήσεις

Eιδοποιήσεις

Το λογισμικό παρέχει άμεσες email ειδοποιήσεις ή SMS. Για να μπορείτε να ελέγχετε περιπτώσεις σκληρής συμπεριφοράς οδήγησης, όπως η ταχύτητα και τα καύσιμα, το geo-fencing και πολλοί άλλοι τύποι ειδοποιήσεων.

Αναφορές

Αναφορές

Το λογισμικό μας υποστηρίζει απλό ιστορικό τοποθεσίας, ταξίδι, διάγραμμα και συνοπτικές αναφορές. Μπορείτε να προβάλετε δεδομένα ή  να πραγματοποιήσετε εξαγωγή και λήψη ενός αρχείου του Excel. Η ιστορία μπορεί επίσης να προβάλλεται στον χάρτη παρέχοντας οπτική αναπαράσταση.