1. Μείωση του κόστους λειτουργίας (συντήρησης, υπερωριών, κατανάλωσης καυσίμων, έξοδα επικοινωνίας)
 2. Διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό,
 3. Έλεγχος και ασφάλεια της περιουσίας σας,
 4. Καλύτερη εκμετάλλευση των οχημάτων σας και των δρομολογίων,
 5. Αύξηση της παραγωγικότητας /σκάφος-όχημα (προστασία φορτίου, αυτοματοποίηση παραγγελιών),
 6. Αποτελεσματική αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων,
 7. Βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών σας
 1. Αυτόματες ενημερώσεις στην τελευταία έκδοση λογισμικού,
 2. Αυτόματα αντίγραφα ασφαλείας,
 3. Ελέγχουμε την απόδοση του διακομιστή με χαμηλό αριθμό καταχωρημένων συσκευών ανά διακομιστή και χρήση CPU κάτω από το 70%,
 4. Δυνατότητα αποθήκευσης των δεδομένων κίνησης όταν χαθεί η επικοινωνία και αποστολή αυτών αμέσως μόλις αποκατασταθεί,
 5. Εκτελούμε αυτοματοποιημένη παρακολούθηση των δοκιμών και του αρχείου καταγραφής διακομιστών για να διασφαλίσουμε την ποιότητα της υπηρεσίας

Το μηνιαίο κόστος εξυπηρέτησης εξαρτάται από τον αριθμό των συσκευών που θα συνδεθούν με το διακομιστή, επιλέξτε το σχέδιο τιμολόγησης ανάλογα με τις ανάγκες σας.